Pohoda > Farma Pohoda > O nás

1234

O nás

Obchodní společnost Farma Pohoda s.r.o. s původním názvem Area 3001 Int. vznikla již v roce 1996. Koncem roku 2002 jí dal majitel současný název Farma Pohoda s.r.o. a začal ji rozvíjet. Počátkem roku 2007 přešla společnost na nového majitele. V současné době se zabývá především ekologickou zemědělskou činností, zaměřenou na chov masného skotu na trvalých travních porostech.

Farma Pohoda s.r.o. hospodaří na 550 ha zemědělské půdy a chová 180 kusů skotu. Výživa zvířat je zajišťována výhradě krmivy z produkce naší ekologické farmy. V pastevním období jsou chována na pastvinách. Pastviny a ostatní plochy jsou trvalé travní porosty, původní louky, případně pozemky zatravněné na počátku 90. let. Jedná se o extenzivní porosty většinou se střední až nízkou produkcí biomasy. U původních luk, které se vyskytují především ve vyšších polohách je pestrá odrůdová skladba s výskytem bylin. Pozemky jsou v některých místech zanáletovány, často velmi kamenité. V krajině je relativní dostatek rozptýlené zeleně, remízků, atd.

Pro údržbu zemědělské půdy vlastní ekofarma odpovídající zemědělskou mechanizaci.